Een lange termijn vervolgonderzoek naar Orale apparaten als therapie voor slaap apneu

Slaapapneu is gekentekend door herhaalde blokering van de luchtweg, vaak resulterend in een zuurstoftekort en verstoring van de slaap. Overmatige slaap in de dag, snurken en reductie in cognitief functioneren behoren tot de meest voorkomende symptomen van deze conditie.

Hoewel Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) wordt voorgesteld als de meest effectieve behandeling voor slaapapneu, spelen tegenwoordig Mandibulaire repositie apparaten (MRA) een belangrijke rol in de behandeling van patienten met milde tot gemiddelde slaapapneu. De korte termijn therapeutische effectiviteit van MRAs is vergeleken met die van de CPAP en is bewezen door middel van een aantal proeven. Toch is het nodig om lange termijn, parallele groepen te onderzoeken om de bestendigheid van de effectiviteit en de mate waarin mensen volhouden vast te leggen. Het doel van dit onderzoek was om deze aspecten tussen mra en cpap in een 1 jaar opvolgings onderzoek vast te leggen. Aan het begin onderzoek namen 64 mensen deel, wat resulteerde in ongeveer 20 mensen in elke behandelings groep (MRA, CPAP en placebo). De placebo groep werd niet meegenomen in de vervolg onderzoeken, gezien dit niet verantwoordt zou zijn. Een aantal deelnemers viel uit doordat er bijwerkingen optraden of omdat de therapie niet effectief bleek. In de tussenmeeting was er geen significant verschil gevonden tussen de groepen.Ook behaalde resultaten bij het eindonderzoek waren vergelijkbaar tussen beide groepen, behalve dat er minder bijwerkingen waren geweest bij de MRA groep dan bij de CPAP groep. Wat sugereerd dat MRA een patient vriendelijkere behandeling is.

Dit artikel is naar aanleiding van Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial of Oral Appliance Therapy in Obstructive Sleep Apnea, een paper origineel gepubliceerd in Respiration (2011;82:162-168)