Informatie over snurken Apneu en OSAS

Informatie over Apneu en OSAS

Heftig snurkenApneu; Meerdere malen geen lucht tijdens uw slaap

Apneu betekent letterlijk ‘geen lucht' ,De medische term voor herhaald optreden van apneu’s is: “OSAS” Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

 

Wanneer u aan slaap-apneu lijdt, wordt (voor korte perioden) de luchtweg geheel afgesloten door de tong. Hierdoor ontstaat een zuurstoftekort in het lichaam. In veel gevallen zal het lichaam hierop reageren door wakker te worden (soms tot net onder bewustzijnsniveau) waardoor de spieren weer aanspannen en de luchtstroom weer op gang komt.

 

Apneu

 

Dit proces herhaalt zich vele malen per nacht en verstoort zo het slaapritme waardoor men minder uitrust. Maar het zuurstoftekort zorgt er ook voor dat het lichaam niet kan ‘herstellen' van de inspanningen van de dag.

 

Net als bij snurken zijn behalve genetische factoren ook externe factoren van invloed op het ontstaan en de ernst van de apneu. Medicijngebruik zoals pijnstillers en slaappillen, roken en alcoholgebruik kunnen de klachten verergeren

Ernstige gevolgen van Apneu:

Klachten ontwikkelen zich geleidelijk

Klachten door apneu ontwikkelen zich echter vaak geleidelijk, waardoor ze lange tijd niet opgemerkt worden. Het verband is niet direct zichtbaar en er lijkt geen reden om gelijk naar de huisarts te gaan. Toch is het erg belangrijk om apneu op tijd te signaleren.

Signaleer op tijd!

De gevolgen van apneu zijn veel ernstiger dan de gevolgen van snurken. Het karakter van de patiënt lijkt in de loop van de maanden/jaren opvallende veranderingen te ondergaan. Het huwelijk komt onder druk te staan en het loopt soms uit op een scheiding.
Het gezin raakt uit balans. Op het werk gaat het moeilijker. De energiebron is te snel uitgeput. Overspannenheid of burn-out is soms het gevolg.
Arbeidsongeschiktheid komt dichterbij en is niet zelden het resultaat.
Huisartsen weten vaak met de klachten geen raad of denken in de verkeerde richting.

Antidepressiva worden voorgeschreven.
Voor veel mensen volgt er een soort martelgang langs specialisten van uiteenlopende aard.

Jaren achtereen. Meestal zonder resultaat. De voorgeschreven medicijnen hebben vaak een tegenovergestelde werking. Het leven kan sociaal en financieel volledig ontwrichten.

Meer dan 5 ademstops per uur; OSAS

Bij apneu wordt de luchtweg geheel afgesloten. Als deze ademstilstand frequent optreedt (namelijk minimaal 5 ademstops per uur met een lengte die telkens langer is dan 15 seconden) spreekt met over OSAS - Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Veel patiënten hebben meerdere keren per uur een ademstop. Er zijn uitschieters met wel meer dan 95 ademstops per uur.

Slaaponderzoek en de MRA

Om te constateren of u daadwerkelijk OSAS heeft dient u een slaaponderzoek te ondergaan. Dit is een meting waarbij wordt vastgesteld of er luchtstroom is, uw borstkas beweegt, het zuurstofniveau in uw bloed voldoende is en of u veel beweegt tijdens de slaap. Dit onderzoek vindt vaak plaats in het ziekenhuis maar kan tegenwoordig ook gewoon bij u thuis worden afgenomen.

De MRA is een uitstekend hulpmiddel tegen lichte en matige OSAS en waarschijnlijk ook bij zware vormen. Dit wordt actief door ons onderzocht. Specialisten uit verschillende ziekenhuizen verwijzen apneu-patiënten naar ons voor een MRA.Alle patiënten die wij ontvangen in de MRA Kliniek, maken de zogenaamde Epworthtest.
Dit is een korte schriftelijke vragenlijst over vermoeidheid. De uitslag hiervan geeft goed weer of het waarschijnlijk is dat u last heeft van apneu en in welke mate.

Heeft u al een slaaponderzoek gedaan?

Als u reeds een slaaponderzoek of polysomnografisch onderzoek in een ziekenhuis heeft ondergaan en u heeft een lichte of matige apneu dan kunt u zonder verwijzing een afspraak maken.
De MRA is soms ook een goed alternatief voor de CPAP neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor vragen en informatie kunt u ons natuurlijk even bellen of mailen.

 

MRA tegen Apneu


Bericht van Slotervaart ziekenhuis:AMSTERDAM WAAK.SLAAPCENTRUM

Slaap apneu

Uit recent onderzoek is gebleken dat door nachtelijke apneu (letterlijk “zonder lucht”) de zuurstofspanning in het bloed omlaag gaat, waardoor beschadiging van de kleine bloedvaten ontstaat. Deze beschadiging kan uiteindelijk na vele jaren leiden tot hoge bloeddruk, een hartinfarct of een beroerte.

 

Hart- en vaatziekten

Een verkorting van de levensverwachting is hiervan het gevolg. In Nederland is de levensverwachting gemiddeld 76 jaar, bij personen met nachtelijke apneus ligt deze waarde rond de 61 jaar. Het opsporen van deze aandoening is daarom direct van invloed op onze gezondheid.

 

Hypersomnolentie of overmatige vermoeidheid

Daarnaast leidt de vermoeidheid overdag ook vaak tot gevaarlijke situaties, met name bij personen die beroepsmatig alert dienen te zijn. Denk hierbij aan bus-, taxi- en vrachtwagen chauffeurs, piloten en bewakers van industriële processen (petrochemische industrie en kerncentrales).

 

De MRA is een uitstekend hulpmiddel tegen lichte en matige OSAS en waarschijnlijk ook bij zware vormen.

Dit wordt actief door ons onderzocht. Specialisten uit verschillende ziekenhuizen verwijzen apneu-patiënten naar ons voor een MRA.Alle patiënten die wij ontvangen in de MRA Kliniek, maken de zogenaamde Epworthtest.
Dit is een korte schriftelijke vragenlijst over vermoeidheid. De uitslag hiervan geeft goed weer of het waarschijnlijk is dat u last heeft van apneu en in welke mate.